Докладна – Изменение на Наредбата за разполагане на преместваемите обекти, елементите на градското обзавеждане и рекламно-информационните елементи

Докладна – Изменение на Наредбата за разполагане на преместваемите обекти, елементите на градското обзавеждане и рекламно-информационните елементи

Докладна – Изменение на Наредбата за разполагане на преместваемите обекти, елементите на градското обзавеждане и рекламно-информационните елементи

Print Friendly, PDF & Email
Докладна – Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Аксаково за периода 2018-2019 г.

Докладна – Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Аксаково за периода 2018-2019 г.

Докладна – Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Аксаково за периода 2018-2019 г.   ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА АКСАКОВО ЗА ПЕРИОДА 2018-2019 ГОДИНА

Print Friendly, PDF & Email
Докладна – Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Докладна – Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Докладна – Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Print Friendly, PDF & Email
Докладна – Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г.”

Докладна – Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г.”

Докладна – Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г.”

Print Friendly, PDF & Email
Годишен план за развитие на социалните услуги в община Аксаково за 2018г. и отчет по изпълнението на годишния план за развитие на социалните услуги в община Аксаково за календарната 2017 година

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Аксаково за 2018г. и отчет по изпълнението на годишния план за развитие на социалните услуги в община Аксаково за календарната 2017 година

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Аксаково за 2018г. Отчет по изпълнението на годишния план за развитие на социалните услуги в община Аксаково за календарната 2017 година

Print Friendly, PDF & Email
Докладна – Разглеждане и приемане на „Общински план за противодействие на тероризма“ на община Аксаково

Докладна – Разглеждане и приемане на „Общински план за противодействие на тероризма“ на община Аксаково

Докладна – Разглеждане и приемане на „Общински план за противодействие на тероризма“ на община Аксаково Общински план за противодействие на тероризма“ на община Аксаково

Print Friendly, PDF & Email
Докладна – Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Докладна – Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Докладна – Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Print Friendly, PDF & Email
Докладна – Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г.”

Докладна – Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г.”

Докладна – Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г.”

Print Friendly, PDF & Email
Докладна -Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г.”

Докладна -Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г.”

Докладна -Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г.”

Print Friendly, PDF & Email
Отчет за реализираните дейности в Община Аксаково по интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2017г.

Отчет за реализираните дейности в Община Аксаково по интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2017г.

Отчет за реализираните дейности в Община Аксаково по интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2017г.

Print Friendly, PDF & Email