Browsed by
Месец: март 2019

Докладна – Приемане на “Стратегия за личностно развитие на децата и учениците в Община Аксаково за периода 2019-2021г.“ и „Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Аксаково за периода 2019-2020 г.“

Докладна – Приемане на “Стратегия за личностно развитие на децата и учениците в Община Аксаково за периода 2019-2021г.“ и „Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Аксаково за периода 2019-2020 г.“