ОТЧЕТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА АКСАКОВО ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2018 ГОДИНА

ОТЧЕТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА АКСАКОВО ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2018 ГОДИНА


Comments are closed.