Докладна – Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 г.”

Докладна – Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 г.”


One thought on “Докладна – Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 г.”

  1. Къде в сайта е публикувана програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 г.Моля, ако не сте актуализирали видимостта и, да ми бъде изпратена на посоченият ел.адрес.Поздрави.

Comments are closed.

Comments are closed.