Browsed by
Месец: септември 2018

Докладна – Актуализация на „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г.”

Докладна – Актуализация на „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г.”

Докладна – Актуализация на „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г.”

Докладна – Издаване на разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост

Докладна – Издаване на разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост

Докладна – Издаване на разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост