Годишен план за развитие на социалните услуги в община Аксаково за 2018г. и отчет по изпълнението на годишния план за развитие на социалните услуги в община Аксаково за календарната 2017 година

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Аксаково за 2018г. и отчет по изпълнението на годишния план за развитие на социалните услуги в община Аксаково за календарната 2017 година


Comments are closed.