Browsed by
Месец: февруари 2018

Докладна – Разглеждане и приемане на „Общински план за противодействие на тероризма“ на община Аксаково

Докладна – Разглеждане и приемане на „Общински план за противодействие на тероризма“ на община Аксаково

Докладна – Разглеждане и приемане на „Общински план за противодействие на тероризма“ на община Аксаково Общински план за противодействие на тероризма“ на община Аксаково

Докладна – Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Докладна – Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Докладна – Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Докладна – Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г.”

Докладна – Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г.”

Докладна – Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г.”