Browsed by
Месец: януари 2018

Докладна -Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г.”

Докладна -Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г.”

Докладна -Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г.”

Отчет за реализираните дейности в Община Аксаково по интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2017г.

Отчет за реализираните дейности в Община Аксаково по интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2017г.

Отчет за реализираните дейности в Община Аксаково по интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2017г.