Browsed by
Месец: декември 2017

План за младежта на Община Аксаково за 2018 г. и Годишен отчет за действие за изпълнението на дейностите по Плана за младежта на Община Аксаково за 2017г.

План за младежта на Община Аксаково за 2018 г. и Годишен отчет за действие за изпълнението на дейностите по Плана за младежта на Община Аксаково за 2017г.

План за младежта на Община Аксаково за 2018 г. Годишен отчет за действие за изпълнението на дейностите по Плана за младежта на Община Аксаково за 2017г.

Докладна – Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г.”

Докладна – Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г.”

Докладна – Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г.”

Докладна – Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на община Аксаково

Докладна – Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на община Аксаково

Докладна – Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на община Аксаково

Докладна – Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Аксаково

Докладна – Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Аксаково

Докладна – Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Аксаково