Browsed by
Месец: октомври 2017

Докладна – Изменение на Наредбата за гробищните паркове на територията на община Аксаково

Докладна – Изменение на Наредбата за гробищните паркове на територията на община Аксаково

Докладна – Изменение на Наредбата за гробищните паркове на територията на община Аксаково Анализ на основание чл. 12, ал. 1 и 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково за средствата, необходими за предлаганато изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково, с което се намалят цените за ползване на гробници в някои населени места на територията на…

Read More Read More

Докладна – Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г.”

Докладна – Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г.”

Докладна – Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г.”

Докладна – Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Аксаково

Докладна – Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Аксаково

Докладна – Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Аксаково   План – сметка за определяне размера на таксите за ползване на гробници за вечни времена