Browsed by
Месец: юни 2017

Докладна – Изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Докладна – Изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Докладна – Изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Докладна – Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г.”

Докладна – Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г.”

Докладна – Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г.”