Browsed by
Месец: февруари 2017

Докладна – Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г.”

Докладна – Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г.”

Докладна – Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г.”

Докладна – Изменение на Наредбата за условията и редът за записване, отписване и преместване в общинска детска градина на територията на община Аксаково

Докладна – Изменение на Наредбата за условията и редът за записване, отписване и преместване в общинска детска градина на територията на община Аксаково

Докладна – Изменение на Наредбата за условията и редът за записване, отписване и преместване в общинска детска градина на територията на община Аксаково

Проект – Наредба за преместваемите обекти, елементите на градското обзавеждане и рекламно-информационните елементи

Проект – Наредба за преместваемите обекти, елементите на градското обзавеждане и рекламно-информационните елементи

Проект – Наредба за преместваемите обекти, елементите на градското обзавеждане и рекламно-информационните елементи

Докладна – Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г.”

Докладна – Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г.”

Докладна – Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г.”

Проект – Наредба за реда за управление на горските територии -собственост на община Аксаково

Проект – Наредба за реда за управление на горските територии -собственост на община Аксаково

Проект – Наредба за реда за управление на горските територии -собственост на община Аксаково