Browsed by
Месец: януари 2017

Докладна – Изменение на „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково“

Докладна – Изменение на „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково“

Докладна – Изменение на „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково“

Проект – Годишен план за развитие на социалните услуги в община Акаково – планов период 2018г.

Проект – Годишен план за развитие на социалните услуги в община Акаково – планов период 2018г.

Проект – Годишен план за развитие на социалните услуги в община Акаково – планов период 2018г.

Докладна – Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г.”

Докладна – Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г.”

Докладна – Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г.”