Browsed by
Месец: декември 2016

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – Общинска собственост за 2017г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – Общинска собственост за 2017г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – Общинска собственост за 2017г.